Menu

Dragør Boldklub har ansat en ny akademiansvarlig

image Frederik Georgsen (tv) bydes velkommen til Dragør Boldklub af bestyrelsesmedlem Jonas Thagaard Bjarkow
Søren Houen Schmidt
09. juli 2022 kl. 07:41
Frederik Georgsen er ny akademiansvarlig og ansættes samtidig som børne- og ungdomsudviklingstræner.

Frederik Georgsen er boldklubbens nye akademiansvarlig. Frederik er 27 år og har været træner i hele 11 år. Først i Fremad Amager på forskellige ungdomshold og de seneste år som træner på akademiet i ACAA siden 2020 har trænet U15 holdet. Ved siden af trænergerningen har Frederik været ansat på Bellahøj Skoles SFO, hvor man har en særlig idrætstoning. Det er derfor en fuldgod erstatning vi har fundet for Rasmus, der her efter sommerferien rykker til HB Køge for at være træner. 

Udover rollen som akademiansvarlig bliver Frederik ansat i Dragør Boldklub som børne- og ungdomsudviklingstræner, hvor han skal bidrage til at forbedre vores børne- og ungemiljøer ved blandt andet at tilbyde sparring til vores mange frivillige trænere. 

"DBU har udarbejdet en ny børnestrategi, som klubberne kan tilslutte sig ved at blive "DBU Børneklub". Det har vi som klub besluttet os at gå efter. Som led i den beslutning, har vi prioriteret at ansætte en børneudviklingstræner, der bl.a. kan understøtte vores mange frivillige trænere. Og på ungdomsholdene skal Frederik også bidrage til at sikre, at vi både udvikler og fastholder vores mange ungdomsmedlemmer i fodbolden, sådan at vi kan blive ved med at tilbyde et stærkt socialt fællesskab, sikrer fysisk bevægelse for de unge mennesker og sikrer en fødekæde til vores seniorafdeling", fortæller formand Søren Houen Schmidt. 

Ansættelsen af Frederik handler på ingen måde om mere elite. Det handler snarere tværtimod om at skabe et miljø, hvor alle vores mange medlemmer får en mulighed for at udvikle sig med afsæt i deres individuelle niveau samtidig med at vi skaber et miljø, hvor der er sammenhæng på tværs af årgangene. Det handler også om at understøtte vores mange frivillige trænere i deres trænergerning og om at fastholde drengene og pigerne i fodbolden, blandt andet fordi vi over tid skal bruge flere og flere spillere på de enkelte hold i takt med at vi op igennem børne- og ungdomsfodbolden bevæger os fra at spille 3vs3 til at spille 11vs11. 

Frederik starter i Dragør Boldklub til august, hvor han i første omgang skal lære klubben at kende og møde alle trænere og ledere på vores børne- og ungdomshold. Derudover starter akademiet op, når børnene er tilbage i skolen fra 8. august. 

Om Dragør Boldklubs Fodboldakademi:
Man kan tilmelde sig Dragør Boldklubs Fodboldakademi, når man spiller på årgangene U9-U14 og er medlem af Dragør Boldklub. Tiden fra U9 til U14 kaldes "Guldalderen"; det er der, hvor børn udvikler sig mest. Der er her man grundlægger sine fodboldmæssige færdigheder, som man skal bruge resten af ens fodboldliv.

Dragør Boldklub ønsker med fodboldakademiet at understøtte denne udvikling, samtidig med at vi ønsker at danne sociale relationer på tværs af køn og alder. En relation, der skal være med til at fastholde de unge når de bliver ældre, ved at de allerede kender spillere på tværs af årgangene.

Du kan læse mere om akademiet - herunder, hvordan du tilmelder dig.