Menu

Forældreinfo

Spille i klubben?
Hvis dit barn har lyst til at spille i klubben kan I bare møde op på en træningsdag og få en snak med trænerne - se Aldersinddeling for hvor dit barn indpladceres. Når de har prøvet at træne med i 2 uger skal de meldes ind i klubben. Så kan man begynde at købe udstyr. Træningstøj, støvler samt benskinner som er obligatorisk til både træning og kamp. Kamptøj vil blive udleveret til kampe og som afleveres efter kampen til vask.


Hvad hold spiller jeres barn på?
Barnet spiller på det hold han eller hun bliver sat på af træneren. Det vil sige, at barnet ikke altid kommer på hold med dem han kender, men som han niveaumæssigt passer til. Som regel går der ikke lang tid før de lærer de andre børn at kende. Som udgangspunkt er børne opdelt i afdelinger/hold efter fødselsår. Når dit barn er sat på et hold vil det normalt ikke blive rykket op og ned midt i en halvsæson. Der kan blive justeringer når udendørs sæsonen starter og i sommerpausen.


Hvad forventer vi af jer som forældre?
• At I ikke er ambitiøse på jeres børns vegne. Det kan ødelægge meget for barnet.

• At I deltager på forældremøder og andre arrangementer i klubben, der vedrører jeres barn.

• At man køre til udekampe

• At man opfører sig korrekt både til træning og kamp. Det vil sige at man ikke råber af dommere og trænere. Når vi er ude, repræsenterer vi vores klub!.

• At man hjælper til med vask af kamptøj.

• At der er trænerne der planlægger og gennemfører træningen.

• At hvis man har problemer, kontakter man en af de ansvarlige i afdelingen.

• At når man har meldt sit barn til fodbold, sørger man for at melde fra til kamp og træning. Det gør enhver sportsmand. Husk at det er kammeraterne det går ud over.

Hvad koster det ?
Det koster 800 kr. 2 gange om året (2017-2018 prisniveau). For børn under 5 år (U5) dog kun 425 kr. halvårligt. Kontingentet bliver opkrævet halvårligt i januar og juli via gennem NETS (PBS) og det er en forudsætning for medlemskabet at kontingentbetalingen er tilmeldt bankernes betalingsservice. For de som undtagelsesvis ikke har fået tilmeldt kontingentbetaling til betalingsservice opkræves kontingentet ved fremsendelse af indbetalingskort. 
Hvis man ikke rettidigt betaler sit barns kontingent, er barnet ikke berettiget til at deltage i hverken kamp eller træning, og de kan blive sendt hjem igen. Forud for indmeldelse tillader klubben at barnet kan deltage to uger i prøvetræning før der er krav om indmeldelse.

Hvor træner vi ?
Vi træner udendørs på boldbanerne ved Hollænderhallen fra april til efterårsferien.
Vintertræning foregår enten indendørs i en af kommunens haller/skoler eller udendørs på grusbane.
Som regel har de yngre årgange indendørs vintertræning.
Aldersinddeling
Aldersinddelingen følger DBU Københavns regler. Du kan læse mere på de enkelte afdelingers sider.
Drenge
U-18 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 18 år før 1/1 det pågældende år.
U-16 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 16 år før 1/1 det pågældende år.
U-15 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 15 år før 1/1 det pågældende år.
U-14 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 14 år før 1/1 det pågældende år.
U-13 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 13 år før 1/1 det pågældende år.
U-12 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 12 år før 1/1 det pågældende år.
U-11 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 11 år før 1/1 det pågældende år.
U-10 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 10 år før 1/1 det pågældende år.
U-9 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 9 år før 1/1 det pågældende år.
U-8 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 8 år før 1/1 det pågældende år.
U-7 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 7 år før 1/1 det pågældende år.
U-6 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 6 år før 1/1 det pågældende år.
U-5 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 5 år før 1/1 det pågældende år.

Piger

U-18 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 18 år før 1/1 det pågældende år.
U-17 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 17 år før 1/1 det pågældende år.
U-14 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 14 år før 1/1 det pågældende år.
U-13 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 13 år før 1/1 det pågældende år.
U-12 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 12 år før 1/1 det pågældende år.
U-11 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 11 år før 1/1 det pågældende år.
U-10 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 10 år før 1/1 det pågældende år.
U-9 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 9 år før 1/1 det pågældende år.
U-8 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 8 år før 1/1 det pågældende år.
U-7 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 7 år før 1/1 det pågældende år.
U-6 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 6 år før 1/1 det pågældende år.
U-5 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 5 år før 1/1 det pågældende år.
Pædofilreglement (Børneattester)
Klubben har formuleret regler, der skal sikre, at klubbens mange børn og unge kan færdes trygt i klubben. Reglerne er ligeledes et signal til forældrene om, at det i Dragør Boldklub er trygt at være barn, og at klubben gør en stor indsats for at overgreb på klubbens børn og unge ikke skal kunne forekomme.
Endeligt er det regler, der skal beskytte vore mange frivillige trænere og ledere, således at de ikke kan havne i situationer, hvor der kan opstå misforståelser og dermed måske mistanke om motiver og intentioner med deres adfærd overfor klubbens børn og unge.

• Trænere og ledere må ikke gå i bad samtidig med børnene.

• Der skal mindst være 2 voksne med på trænings- og turneringsture.

• Der skal enten være 2 voksne eller ingen, der overnatter i samme lokale som børnene på trænings- eller turneringsture.

• Børnene må ikke fotograferes i omklædningssituationer.

• Ingen må invitere børn hjem privat, uden at børnenes forældre er orienteret, og at der deltager mindst 2 voksne i arrangementet.

• Trænere og ledere i Dragør Boldklub, der arbejder med børn under 15 år, er underlagt kravet om, at Dragør Boldklub løbende indhenter oplysninger (Børneattest) fra Rigspolitiets centrale pædofile register.

• Ingen person, der tidligere er straffet i pædofilisager, kan få et job i klubben, der indebærer kontakt med børn under 15 år.

• Trænere og ledere skal undgå seksuelt krænkende bemærkninger og kun berøringer med tilknytning til fodboldspillet er tilladt, dvs. berøringer i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst.

• Trænere og ledere i Dragør Boldklub, der overskrider disse regler vil blive bortvist, og i tilfælde, hvor klubben finder det bevist eller har en begrundet mistanke om, at der er sket en krænkelse af et barn, vil krænkelsen blive politianmeldt.

Har man som træner, leder eller forælder mistanke om, at der er foregået overgreb på børn, har man pligt til at rette henvendelse til klubbens ledelse.
Luk