Menu

Ind- og udmeldelser

Ved indmeldelse "Klik" på den afdeling hvor du ønsker at blive indmeldt. Vedr. udmeldelse skriv til dorte.adm.db@gmail.com. 

De anførte beløb er det årlige kontingent som opkræves i to halvårlige rater i februar og august måned.
Restance
Eventuelt restancer kan indbetales til klubbens konto i Sparekassen Sjælland: Reg. nr. 0586 Konto: 0000 112621 eller ved brug af klubbens MobilePay nummer 76804. Husk ved indbetaling at anføre hvem der indbetales for!
Hjælp til kontingenttilskud
Har en familie brug for hjælp med ansøgning hos kommunen, sports- eller NGO organisationer om kontingenttilskud kan bestyrelsesmedlem Kezia Bidstrup rådgive: Mobil: 61709753, E-mail: keziacamillabidstrup@gmail.com