Menu

Holdets stab

Holdleder
profil
Frederik Harries
Holdleder
ingen pic
Joachim Nørgaard Strikert

Spillerliste

ingen img
Anders Lund
profil
Brian Zimling
ingen img
Claus Kamper Bromer
ingen img
Daniel Vallentin
profil
Frederik Harries
ingen img
Henrik Rybner
ingen img
Jesper Møller Johansen
ingen img
Joachim Nørgaard Strikert
profil
Johnni Rosenquist
ingen img
Jonas Gertsen
ingen img
Kasper Kindberg Andersen
ingen img
Kenneth Kiærulf Petersen
ingen img
Kim Høimark Lindholdt Carlsen
ingen img
Kristian Sommer Blønd
ingen img
Martin Wittrup Enggaard
ingen img
Michael Edvold Sørensen
profil
Mikkel A Filskov
ingen img
Nick Nyborg
ingen img
Nicolai Bach Hjorth
ingen img
Peter Thorsøe
profil
Rune Fruergaard
ingen img
Simon Baik-Sørensen
profil
Stefan Monberg
ingen img
Steffen Frank
ingen img
Søren Frank Damkvist