Menu

Ny fodboldlov

image
23. oktober 2016 kl. 10:58
Læs ændringerne i fodboldloven pr. 1/7 2016

De væsentligste ændringer

§ 1 Det tekniske område

 • Alle reklamer skal være mindst 1 meter fra grænselinjerne.
 • En kamp skal afbrydes, hvis et hold kommer under 7 spillere (i DK kun § 3-kampe). I kampe under LU fortsættes selv om man kommer under 7 mand på et hold.
 • Hvis en reserve / udskiftet / udvist spiller / official griber ind i spillet og begår en forseelse, dømmes direkte frispark / straffespark.
 • Hvis en bold berører noget uvedkommende på vej i mål, dømmes mål, hvis det ikke har nogen praktisk betydning for forsvarerne.
  • Hvis en spiller sparker bolden mod mål, og den f.eks. standses på vejen mod målet af en tilskuer, og dommeren skønner at bolden alligevel var gået i mål, så dømmes der mål.

§ 4 Spillerens udstyr

 • En spiller, som tilfældigt taber støvle eller benskinne, kan spille videre til næste spilstop.
 • En spiller, som har været ude for at skifte udstyr eller bringe det i orden, kan komme ind under spillet, når udstyret er kontrolleret (af dommer / linjedommer / 4. dommer), og dommeren giver tegn.

§ 5 Dommeren

 • Dommeren skal ved sit skøn og sine afgørelser tage hensyn til fodboldloven og spillets ånd
  • Hvis der eksempelvis ikke er tydelige streger, manglende hjørneflag, græsset ikke er slået etc. etc. skal dommeren alligevel forsøge at få kampen afviklet; kun hvis banen f.eks. er farlig, skal dommeren undlade at spille.
 • En spiller, som er blevet skadet som følge af en forseelse til advarsel / udvisning, kan behandles kortvarigt på banen og derefter blive inde.

 

 • §8 Spillets igangsættelse
  Ved alle igangsættelser, hvor bolden sparkes, skal den klart bevæge 
  sig for at være i spil.
  • Det er vigtigt, at dommeren m.fl. kan se, at bolden har bevæget sig efter at den er sparket. Et hjørnespark eller et frispark hvor bolden blot berøres let oveni er ergo ikke en korrekt igangsætning.
 • Begyndelsessparket bliver retningsfrit (skal ikke længere sparkes fremad).
 • Dommeren må ikke instruere igangsættelsen, når han lader bolden falde.
 • Når dommeren lader bolden falde, skal bolden røre mindst to spillere, før en scoring kan anerkendes.

§ 11 Offside

 • Frisparket skal tages dér, hvor strafbarheden opstod (selv hvis det er på egen banehalvdel) – ikke hvor spilleren var, da bolden sidst blev spillet af en medspiller.
  • Hvis en spiller i offsideposition eksempelvis løber tilbage på egen banehalvdel og her rører bolden, igangsættes dér, hvor bolden blev berørt og ikke dér, hvor spilleren stod, da den sidst blev spillet/rørt af en medspiller
 • En forsvarer uden for banen tæller kun med, indtil spillet afbrydes, eller bolden er sparket mod midterlinjen og er ude af straffesparksfeltet.
 • Tilsvarende for en angriber – træder han ind før det, betragtes han som stående på mållinjen / sidelinjen, hvor han trådte ud.

§ 12 utilladelig spillemåde

 • Hvis dommeren undtagelsesvis anvender fordelsreglen i forbindelse med en udvisning, og den pågældende spiller derefter griber ind i spillet, dømmes indirekte frispark, og udvisningen effektueres.
 • Forseelser mod reserver, udskiftede spillere, medspillere, officials, dommere etc. straffes nu med direkte frispark.

 

 • Forseelser begået uden for banen straffes med direkte frispark på grænselinjen (straffespark, hvis bag mållinjen og inden for straffesparksfeltets forlængelse).
  • Hvis der begås en forseelse bag mållinjen til et direkte frispark mens bolden er i spil, og forseelsen begås af en forsvarsspiller udenfor banen i området indenfor straffesparksfeltets forlængelse, dømmes straffespark. Er det udenfor straffesparksfeltets forlængelse, dømmes direkte frispark til angribende hold på selve mållinjen.

Triple Punishment (straffespark, udvisning og karantæne)

– VÆR ISÆR OBS PÅ NEDENSTÅENDE!

 • Berøvelse af oplagt scoringsmulighed i straffesparksfeltet giver ikke længere automatisk udvisning, men mindst advarsel.

MEN

 • Puffe / holde giver altid udvisning

 • Hands giver altid udvisning

 • Er der intet forsøg på / mulighed for at spille bolden, er der altid udvisning

 • Er forseelsen i sig selv til en udvisning, er der altid udvisning.

 • Målmanden kan nu lave et benspænd med hænderne. Hvis han kaster sig og herved vælter en modspiller vha. armene (satset/hensynsløst) dømmes straffespark og målmanden advares.

 • En forsvarsspiller spænder ben for en modspiller; men det var hans hensigt at spille bolden. Advarsel og straffespark.

 • I et forsøg på at tackle bolden fra en modspiller rammer forsvarsspilleren modspillerens ben. Advarsel og straffespark.

 

§ 14 Straffespark

 • Hvis en forkert spiller tager straffesparket, dømmes indirekte frispark og advarsel.
 • Hvis bolden sparkes bagud, dømmes indirekte frispark.
 • Hvis angriberen finter ulovligt (efter at tilløbet er afsluttet), dømmes indirekte frispark og advarsel.
 • Hvis målmanden begår en forseelse, som betyder, at sparket skal tages om, skal han advares.

 

Straffesparkskonkurrence

 • Hvis ikke vejrforhold, baneforhold, hensynet til sikkerhed e.l. taler mod det, trækker dommeren lod for at afgøre, hvilket mål der skal sparkes imod.
 • Der skal altid være lige mange spillere på holdene både før og under konkurrencen – dvs. at hvis det ene hold bliver reduceret undervejs, skal det andet reducere tilsvarende.
 • Dommeren behøver ikke kende rækkefølgen på sparkerne (ikke nyt, men nu skrevet direkte ind)